Tef als voedergewas

Foto: Tef in Duitsland, 3 weken na zaaien. (Foto Dairyconsult)  De zomers van de afgelopen jaren waren droog en warm, de opbrengst van gras was hierdoor minder. De vraag is of er voergewassen zijn die beter geschikt zijn voor warme en droge...