Propyleenglycol en inkuilmiddel

Propyleenglycol en inkuilmiddel

Twee verhalen op de silage conferentie in Bonn gingen over propyleenglycolgehalte van silage, en hoe dat beïnvloed kon worden door inkuilmiddel. Lau et al. (2018) beschreven dat Lactobacillus Buchneri in relatief natte, suikerrijke kuilen leidde tot...
Verdroogde mais

Verdroogde mais

Na weken bijzonder droog weer weten we dat een deel van de mais verdroogd is. Een belangrijke vraag is wanneer deze mais gehakseld dient te worden, en hoe. In het algemeen geldt dat we eerst zeker moeten zijn dat de mais echt verdroogd is en er geen kans op enig...
Pensverzuring, endotoxines en gisten

Pensverzuring, endotoxines en gisten

Inleiding Recent werd ik gevraagd om een verhaal te houden over bestendigheid van grondstoffen, en om ook in te gaan op verschijnselen van de dunne mest bij melkkoeien. Er was ook het vermoeden uit dat dunne mest wel eens te maken kan hebben met andere zaken dan...