Com treballem

ACTIVITAT PRINCIPAL

Dairyconsult optimitza racions per a vaques lleteres produents. Dairyconsult est� especialitzat en racions mixtes totals (TMR), i en racions mixtes en combinaci� amb robot de munyici� o en combinaci� amb pastura.

ASSOLINT ELS OBJECTIUS

Dairyconsult treballa per assolir els objectius empresarials que establim conjuntament amb el ramader i que evaluem peri�dicament 

RECERCA PUBLICADA

El coneixement de Dairyconsult es basa en experi�ncia i en recerca cient�fica publicada. Aquest coneixement, Dairyconsult l’aplica en situacions espec�fiques.

Per exemple, recerca americana sobre la influ�ncia de CCM sobre el rumen �s d’import�ncia per a una empresa espanyola que treballa amb el mateix producte.

OPTIMITZACI�

Les racions calculades per Dairyconsult optimitzen el funcionament del rumen i l’absorci� del farratge. Aix� millora la producci� i la salut de les vaques.

El consell es basa en l’an�lisi de les propietats f�siques del farratge. Dairyconsult t� en compte el preu de la mat�ria primera del moment i la seva composici� qu�mica per calcular en cada moment la millor composici� de la raci�. 

Per aconseguir la relaci� �ptima entre la composici� i el preu de la raci�, Dairyconsult fa servir la t�cnica de Programaci� Lineal.

GESTI� DEL FARRATGE

Dairyconsult d�na consell sobre factors de gesti� que influeixen la producci� i la salut de les vaques. Per exemple, les racions mixtes han de ser barrejades de manera que s’eviti selecci� per part de les vaques.

ROBOT DE MUNYIR

Dairyconsult t� experi�ncia en aconsellar empreses amb robots de munyir. Quan es fan servir robots, la freq��ncia d’entrada �s important per al funcionament del sistema. Una freq��ncia d’entrada elevada augmenta la producci� de llet i millora la persist�ncia de les vaques. La recerca cient�fica ha demostrat que l’augment de la freq��ncia d’entrada no s’aconsegueix nom�s augmentant la raci� de pinso expedida en el robot. Tanmateix, una raci� de pinso gran en el robot s� que fa baixar la ingesti� del farratge de les vaques*.

PASTURA

L’herba fresca sempre t� m�s valor nutricional que la mateixa ensilada. Complementant-la amb una raci� mixta corresponent, aconseguim una producci� de llet alta i constant i un aprofitament de nitrogen elevat. 

PER�ODE DE TRANSICI�

Els problemes al voltant del part, com la hipocalc�mia i la hipocalc�mia cr�nica, estan molt relacionats amb l’alimentaci�. Per exemple, una elevada proporci� de calci en la raci� de les vaques seques augmenta el risc d’hipocalc�mia. Aquests problemes els podem evitar amb racionament efica�. Un comen�ament del per�ode de lact�ncia sense problemes porta a millor fertilitat i producci�

Contacte

info@dairyconsult.nl

Veldmaterweg 13, 7345 DR Wenum-Wiesel

M-V: 8am-5pm, Z-Z: tancat

IVA: NL 8169.87.749. B01

Cambra de comerç: 09163961