Propyleenglycol en inkuilmiddel

Propyleenglycol en inkuilmiddel

Twee verhalen op de silage conferentie in Bonn gingen over propyleenglycolgehalte van silage, en hoe dat beïnvloed kon worden door inkuilmiddel. Lau et al. (2018) beschreven dat Lactobacillus Buchneri in relatief natte, suikerrijke kuilen leidde tot...