Twee verhalen op de silage conferentie in Bonn gingen over propyleenglycolgehalte van silage, en hoe dat beïnvloed kon worden door inkuilmiddel.

Lau et al. (2018) beschreven dat Lactobacillus Buchneri in relatief natte, suikerrijke kuilen leidde tot fors hogere propyleenglycolgehaltes in graskuilen vergeleken met Lactobacillus Plantarum en controlebehandeling. Graskuilen waaaraan L. Buchneri was toegevoegd bevatten ca 1.9% PG op DS basis terwijl de controlekuilen en kuilen met L. Plantarum niet meer dan 0.1% en 0.04% PG bevatten. Zie lieten ook een negatief verband zien tussen DS gehalte en PG en een positief verband tussen suikergehalte en PG.

Lau, Kramer, and Hummel (2018) beschreven de invloed van PG gehalte van kuilen op BHBA in bloed van melkkoeien. PG gehalte in kuilen was verhoogd door inzet van L. Buchneri. In deze proef bevatte het gras met hoog PG gehaltee 3.89% PG en het gras met laag PG 0.06%. BHBA gehaltes van koeien die het gras met hoog PG kregen lag substantieel lager dan van koeien die het gras met laag PG gehalte kregen. De koeien die het gras met veel PG kregen produceerden ook meer melk met hoger eiwitgehalte en lager vetgehalte in de onderzoeksperiode.

Deze resultaten komen overeen met de resultaten van Nishino et al. (2003), die een substantieele toename van PG in snijmais vonden door inoculatie met L. Buchneri. Het is bekend dat of bijvoeren van propyleenglycol een effectieve manier is om ketose bij verse koeien tegen te gaan (Chung et al. (2009)), maar interessant genoeg is drenchen of top-dressing effectieven dan inmengen in het rantsoen (Chung et al. (2009)). De resulaten van Lau et al. (2018) en Lau, Kramer, and Hummel (2018) laten ons echter heel anders denken over inkuilmiddelen met L. Buchneri.

Referenties

Chung, Y.-H., N.E. Brown, C.M. Martinez, T.W. Cassidy, and G.A. Varga. 2009. “Effects of rumen-protected choline and dry propylene glycol on feed intake and blood parameters for Holstein dairy cows in early lactation.” Journal of Dairy Science 92 (6). Elsevier:2729–36. https://doi.org/10.3168/jds.2008-1299.

Lau, N., M. Huenerberg, E. Kramer, and J. Hummel. 2018. “Impact of various silage additives on propylene glycol content of grass silages.” In XVIII International Silage Conference 2018, edited by K. Gerlach and K. H. Südekum, 310–11. Bonn. https://www.isc2018.de/Download/Proceedings.

Lau, N., E. Kramer, and J. Hummel. 2018. “Impact of grass silage with high levels of propylene glycol on ketosis prophylaxis during transition phase and early lactation.” In XVIII International Silage Conference 2018, edited by K. Gerlach and K. H. Südekum, 308–9. Bonn. https://www.isc2018.de/Download/Proceedings.

Nishino, Naoki, M. Yoshida, H. Shiota, and E. Sakaguchi. 2003. “Accumulation of 1,2-propanediol and enhancement of aerobic stability in whole crop maize silage inoculated with Lactobacillus buchneri.” Journal of Applied Microbiology 94 (5):800–807. https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2003.01810.x.